Algemene voorwaarden

Deelname aan een yogales, cursus of workshop van Yoga Playground betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden voor een yogales, cursus of workshop kan via hoi@yogaplayground.nl of via het formulier via de website. De lessen of cursus gaan van start bij voldoende aanmeldingen. Yoga Playground zal bij onvoldoende aanmeldingen de deelnemers op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een ander tijdstip.

Cursusgeld

De tarieven van een les of cursus staan vermeld op de website en dienen vooraf betaald te worden. De inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaande aan de eerste les voldaan is. Is het financieel een uitdaging, dan kun je aansprak maken op het sport & cultuurfonds. Neem hiervoor contact op met een mediator bij jou in de buurt, bijvoorbeeld een gymleraar van school. Yoga Playground kan je doorverwijzen naar de mediator van jouw wijk.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als jouw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les door te geven door middel van een sms, app 0648473975. 
Mis je een les? Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in een andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode. Indien de yogadocent afwezig is door ziekte of anders, wordt er in principe voor vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, wordt de les ingehaald.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Yoga Playground is niet aansprakelijk voor blessure of lichamelijk letsel. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Zijn er lichamelijke en/of psychische klachten? Dan is het aan te raden eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort. Daarbij is de ouder/verzorger verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor aanvang van de les of cursus te melden aan de docent van Yoga Playground. Yoga Playground stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s)/verzorger(s). Yoga Playground stelt ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan eigendommen van Yoga Playground en/of de desbetreffende locatie.

Kleding

Zorg ervoor dat u en/of uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen. Het is voor de veiligheid beter om op blote voeten yoga te beoefenen. Draag daarom liever geen panty of maillot.

Bijzonderheden

Yoga Playground verzoekt u om fysieke klachten en bijzonderheden van uw kind door te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Het is voor de docent van Yoga Playground van extra waarde om iets over uw kind te weten. Zit uw kind niet helemaal lekker in zijn vel kan dat tot uiting komen in zijn gedrag. Het is fijn om hier van op de hoogte te zijn om uw kind de juiste begeleiding te kunnen bieden. Yoga Playground kan het soms belangrijk vinden om na afloop van een les een observatie te sturen naar de ouder als feedback van bepaald gedrag.

Huisregels

Schoeisel en eten is niet toegestaan in de lesruimte. Alleen het meebrengen van een flesje water.

Wegbrengen en ophalen

Yoga Playground verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 a 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Zorg dat u tijdig op de locatie aanwezig bent om na afloop van de les u kind op te halen. Ben je eerder op de locatie, wacht dan buiten of kort in de ontvangst ruimte.

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Yoga Playground u kan bereiken. Vermeld bij aanmelding uw telefoonnummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Yoga Playground dit graag.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kan door Yoga playground ten allen tijde gewijzigd worden.